Andlighet

 
 

 

Liv efter livet
Alla detaljer om
den 'andra sidan'

 

 

 

Denna världens 
Gud. Kampen mot
urtidsormen

 

 

 
 
Allting flödar
 
av liv. En ocean
av livsformer

 
 
 

  Om ljuset som symbol. Varför strävar vi
alltid mot ljuset?
 

 


 
Gud - Vem är du?
 
Ära vare Fadern
och Sonen

 

 

 
 
Materiens vibrations-
tillstånd och Vattu-
mannens tidsålder

 

 

 
 
Drömmens värld
Visioner med ett
klart budskap

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annorlunda verklighet

 

Begreppet andlighet betraktas av många som flum och fantasier. Detta förhållningssätt vittnar dessvärre endast om en fundamental okunskap om tillvarons komplexitet. På samma gång slår sig vetenskapsmännen för bröstet och tillkännager att de i detalj känner till hur allting hänger ihop. Men människan av i dag har en mycket begränsad insikt om hur Universum är uppbyggt och vad som styr materiens, energins och levande väsens förhållningssätt till varandra. Det finns betydligt fler krafter och partiklar än vad de flesta känner till.
 

Detta i stort okända energifält bygger upp den verklighet som brukar kallas "den andliga världen". Det är således en fullkomligt verklig tillvaro vi talar om, men en tillvaro bortom den fysiska sfären och med naturlagar som uppträder väsentligt annorlunda än vi kanske är vana med. Drömmar och visioner ses i allmänhet som "hjärnans skräp", en slags biprodukt till vårt rationella tänkande. Att se världen på det sättet är emellertid uteslutande en västerländsk sedvänja. Naturfolk med en djupt förankrad helhetssyn på livet delar inte den bilden, det andliga fältet är verkligt för dem.