Partikelfysik 

 

 

 Elektronens skapelse
Tomrummet som en
dynamisk väv

 

 

 

 Gravitationens
gåta löst. Långt ifrån
en passiv naturkraft

 

 

 

 Energiomvandling
Rörelseenergi på
partikelnivå

 

 

 

 Elementarpartiklar
Skapelse och sönderfall
i mikrovärlden

 

 
 

 Protonen
Materiens stabila
kärnpartikel

 

 
 

 Hyperoner -
Semistabila
kärnpartiklar med

inre struktur

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot materiens innersta

 

Detta är oerhört frustrerande för mig. Jag anser mig ha knäckt koden om hur tomrummet, vakuum, är uppbyggt. Jag förstår på ett mycket grundläggande sätt vad materien i själva verket är och hur den blir till. Genom enkla principer kan jag beskriva vilka processer som styr energins och materiens omvandling i olika former. De s.k. kvarkarna går att förstå sig på men inte på det sättet som vetenskapen av i dag framställer dem. Problemet idag är att ingen vill diskutera kvantfysik utan att använda matematiken; ett bakslag för sanningen.

 

De fysikaliska lagarna som styr elementarpartiklarnas förehavanden är inte särskilt svåra, men man behöver fokusera helt på den världen när man "betraktar dem". Att koncentrera sig så djupt gör att man tappar överblicken av den ordinära världen. För att, på teoretisk väg, kunna urskilja de subatomära partiklarna och tänka sig in i deras banor, så behöver man "göra en tankeresa" från vår vardagliga värld och neråt i storleksdimensioner. Från materia till stoftkorn, molekyler, grundämnen, atomer, kärnpartiklar och ännu längre ner.