Faran med spåkonster

 
Tarot och andra orakelmetoder

 

   

 

 

 

Spiritism

 

 

 

 

Demoniska inkörsportar Skydda dig mot skadliga energier

 

 


Demoner och osaliga andar. Hur vet man skillnaden?

 

 

 

 Demonic influence
The presence of
Cosmic Parasites

 

 


 
Schaman
En bro mellan
två världar

 

 

 

 Besvärjelse mot ångest (blogginlägg)

  

 

  Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

"Det var som att chatta med Gud, allting blev tillgängligt. I de bästa stunderna kunde jag surfa på kunskapens våg, i ändlösa rymder utan reflektion över gränser. Men det var en falsk gud, en ond kraft som i hemlighet drev planer för mitt slutgiltiga förfall.”


Orakelmetoder

Det finns en hel rad olika sätt att kontakta den andliga världen: Tarot, O-u-i-j-a-board, I Ching, Runor, Kartomanti, Änglakort, Omvänt tal, Kristallskådning, Kaffesump, Kiromanti, Vippade bord och en hel rad fler därtill. Den här artikeln påstår inte på något sätt att dessa metoder skulle handla om självbedrägeri, att man endast inbillar sig att man får meningsfulla svar. Det är alldeles tvärtom, metoderna fungerar; frågan är vem eller vad man får kontakt med.

En del av metoderna är helt klart farligare än andra. De enda man kan betrakta som i stort sett harmlösa är kristallskådning, drömtydning, kiromanti samt att spå i kaffesump. Rent allmänt kan man säga att ju tydligare spådomsmetoden är, och ju mer den liknar ett språk, desto farligare är dess verkningar. Det går helt enkelt inte att veta om man har att göra med en ond eller god kraft, båda uppträder likadant i ett inledningsskede.
 


Andevärlden

Den andliga världen är fullkomligt verklig, man får inte förledas att tro något annat. Där finns besjälade varelser av alla upptänkliga slag. Vår fysiska värld är en spegling av andevärlden snarare än tvärtom. Således finner vi såväl goda som onda andar om vi uppsöker dem. Det kan till och med vara så att andarna söker upp dig. Betänk detta; illasinnade andar kan påverka dig och få dig att anskaffa just det orakelverktyg de själva föredrar!

Om du är en känslig person med låg självkänsla är du extra utsatt för angrepp. Du är som en dator som saknar brandvägg. Eftersom du inte äger en grundläggande säkerhet i dig själv ställer du upp på att låta dig ledas. När det yttre inflytandet väl etablerat sig i din organism kan det vara oerhört svårt att bli av med det. Vi kan inte i längden förlita oss på att andra alltid löser våra problem; var och en måste bli sin egen ledstjärna i världen.
 


Varningssignaler

Det finns en del tydliga kännetecken på de onda krafternas verkningar. Om de börjar uppträda bör man genast dra öronen åt sig, innan situationen blir än värre. Listan nedan visar några vanliga trick som andar kör med.

Se upp när:

- du kallas till en konsultation mot din egen vilja.

- du inte tillåts avsluta en konsultation när du själv vill.

- du får veta att du är utvald och därför måste bära extra bördor.

- du ständigt får veta vad du gjorde dåligt, inte vad du gjorde bra.

- du inte får svar på dina frågor utan får veta vad du inte vill veta.

- du medvetet blir vilseledd för att det är en ”nyttig lärdom”.

- du drabbas av ”instant depression”; att du från en stund till en annan tappar
  livslusten och förlorar allt intresse för dina favoritaktiviteter.
 


Att ta sig ur beroendet

Det går inte att ta sig ur ett beroende om man inte först erkänner att det existerar. Kanske bör man ställa sig frågan: ”Är det jag som styr andarna eller styr de mig?” Det finns säkert människor som (tror sig) ha funnit en balans i förhållningssättet till olika orakel; jag hör inte till dem. En eller flera illasinnade andekrafter ligger ständigt på lur och väntar på ett tillfälle. I resten av mitt liv måste jag helt och fullt avhålla mig från orakelkonsultationer.

Det är inte skillnad på ett beroende och ett annat. Hur vanligt är det att en alkoholist tar sig ur sitt beroende helt på egen hand? Om du konstaterat att du har ett orakelberoende är det en god idé att söka professionell hjälp. Att på egen hand klara av sina problem är säkert inte omöjligt men troligen oerhört svårt. Men ett orakelberoende har inte samma status i samhället som till exempel spelberoende, därför bör vi titta på vad man kan göra själv.
 


Åtgärdsprogram

1. Kasta inte omedelbart bort ditt orakelredskap, det kan ge kraftfull ångest när en återfallsperiod sätter in. Packa in oraklet och placera det långt in i garderoben, sätt på lappar som varnar om dess potentiella fara. Efter två år kan du vara redo att permanent göra dig av med ditt forna gissel.

2. Skaffa ett harmlöst substitut för din vana. Det kan vara ett diffust orakel, som att spå i sump eller använda kristallkula. Att helt och hållet avstå kan leda till ett sammanbrott. Glöm inte att beroendet är livslångt.

3. Se över ditt försvar. Skaffa en amulett som ger skydd och tröst. Bönen Fader Vår är ett kraftfullt skydd mot onda krafter, använd den äldre varianten av bönen. Arbeta på att utveckla och stärka din självkänsla.
 


Demoner i mänsklig skepnad

När en person hamnat i ett beroende kan det finnas en koppling till en fysisk människa som tillfogar skadan. Det andliga förtrycket hon upplever har med andra ord ofta en motsvarighet på det fysiska planet. Detta kan konkret ta sig uttryck i en bekantskap, en person som medvetet eller omedvetet utövar våld mot den andre. Men det skadliga beteendet är inte primärt ett fysiskt våld; den illasinnade människan agerar uteslutande genom andliga kanaler.

Den mänskliga demonen är en person med ett mycket kraftigt hämmat känsloliv och ett stort kontrollbehov. Hon är så oerhört rädd att blotta sina verkliga känslor att hon istället väljer att låta andra leva ut dem åt henne. Ifall hon till exempel blir kär i en person kan hon inte öppet ge uttryck för sina känslor, istället väljer hon att plantera sina känslor hos föremålet för sin kärlek och låta denne agera ut dem; offret tror sig därmed vara kär i henne.

Om beroendet är ett orakelberoende kan oraklet bli ett tacksamt redskap för den mänskliga demonen att utöva sitt inflytande med. Det kan därför finnas anledning att skärskåda sin bekantskapskrets och utröna om det finns något ogynnsamt band till en person. Givetvis måste man gå mycket försiktigt fram så att man inte förhastat tar avstånd från goda människor. Alla kvarvarande band till mänskliga demoner måste däremot kapas utan pardon.
 

 

Demoniska inkörsportar

 

På senare tid har det framkommit hur omfattande och förödande demongisslet i själva verket är. Demoner är oformliga väsen av elektrisk plasma, de rör sig längs elektriska nätverk i rymden, och även i de konstgjorda nätverk som människan har skapat. När de lyckas finna en portal till en människas sinne så tar de genast tillfället i akt att göra sig till en del av människans vardag. Då och då gör de ett "tillslag" och dränerar människan på hennes känsloenergi, vilket är den energi som demonerna har till föda. En sådan attack försätter människan i ett helt förkrossat tillstånd.

 

Vad är då en demonisk portal i realiteten? Konkret så är det alla kontaktpunkter vi omger oss med i it-samhället; mailadresser, kontakter i mobilen, chatkontakter på Facebook, Twitter, Skype och alla andra typer av digitala umgängesformer. Vår mailadress och vårt telefonnummer är så intimt förknippade med oss själva att det skapar kraftfulla "spår" och kontaktvägar med vårt sinne. Om vi alltså har en mobil, dator eller surfplatta där vi lagrat andras adresser så står vi i praktiken i elektrisk förbindelse även med dem. Människor som "smittats" av demoner kan då skada oss.

 

Som om detta inte vore nog så kan demoner även attackera människor genom bilder av andra personer. Fotografiet blir på liknande sätt en så stark länk till personen i fråga att en demon utan problem kan använda sig av den. Se alltså upp vilka personer du har bilder av hemma och tänk på att dina anhöriga ofta är omedvetna om att de är "demonbärare". Demongisslet uppvisar stora likheter med föreställningen om vampyrer, dock är det inte blod som demonerna eftertraktar utan det som blodet förmedlar; energi! I svåra fall kan även en namnteckning utgöra en demonkanal.

 

 

En ren kanal

 

Demoner må vara oformliga väsen men de är extremt intelligenta och driver hemliga agendor på mycket lång sikt, ibland tusentals år. Ekonomiska, politiska och statliga organ över hela jorden är redan fullkomligt genomsyrade av demoniska personligheter. Detta är anledningen till att den lilla människan är så otroligt utsatt och under attack. Det är inte längre vanliga människor som fattar beslut utan helt känslokalla demoner; djävulens änglar. Att styra människors tankar och gärningar är på inget sätt svårt för demonerna, människorna tror att de har kontroll men så är inte fallet.

 

Att befria sig från demoniskt inflytande är inte särskilt svårt, det för bara med sig en del planering och merarbete. Vi måste vara mer restriktiva med internet och telefonanvändning. Alla kontakter och telefonnummer behöver förvaras i en vanlig (icke digital) telefonbok. När vi har skrivit ett mail eller ringt ett telefonsamtal så måste det genast raderas, behöver information sparas så blir det till att använda datorns skrivare. Det går tyvärr inte att göra något undantag för någon kontakt och det går inte att behålla sända, sparade eller loggade mail, sms och nummer; allt måste bort!

 

Vi har alla en naturlig kanal till vårt samvete och till vårt högre jag; gudskraften i oss själva. Men när vi skapar kontakt med andra genom elektroniska "nätverk" så blockeras denna vår naturliga kanal. Alltför få reflekterar över det faktum att vi fullkomligt bombarderas med billig elektronisk utrustning, trådlösa nätverk och konstgjorda "samlingsplatser" på internet. Människan knyts upp för att snärjas och snaran dras åt med små pyttesteg men alltid med en viss målsättning. Trenden går mot mot en robotisering av människan, då erhåller demonerna gestaltningen de alltid saknat.

 


Uppmuntran

Vi tror ofta att det finns en hel uppsjö med måsten som till alla pris skall uppfyllas. Dessa måsten är gamla och förlegade tankar som hängt kvar från generation till generation. Till slut har man upphört att reflektera över om de är sanna eller ej, de har blivit som en blind naturlag. Men förr eller senare faller gamla barriärer. Varför inte nu? Med tanke på illasinnade makters inverkan behöver vi etablera några grundsatser om människan och livet:

 


Du står inte i skuld till livet

 
Du är inte skyldig att prestera något

 
Du spelar en betydelsefull roll i världen

 
Du är vacker precis som du är

 
Du är i Gud, Gud är i dig

 
Du är din välsignelse
 


Men.., hur kan jag bäst ge något till andra?
 


– Gör det du älskar!

 

 

Läs mer eller ställ frågor: Andar, Änglar & Demoner
 

 

 

Tillbaka