Demoniska inkörsportar

 
Skydda dig mot skadliga energier

 

   

 

 

 

Spiritism

 

 

 

 Faran med spåkonster Tarot och andra orakelmetoder

 

 

 

Demoner och osaliga andar. Hur vet man skillnaden?

 

 

 

 Demonic influence
The presence of
Cosmic Parasites

 

 


 
Schaman
En bro mellan
två världar

 

 

 

 Besvärjelse mot ångest (blogginlägg)


 

 

 

 

 

 

  Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kan oformliga energier vara medvetna och agera oberoende? Ja, sannolikt är detta en
yttring av familjen "andeväsen", den bortglömda väsenskategorin belägen mellan växter
och djur. Demoner kallas de amorfa väsen som gestaltas av elektromagnetisk plasma. 

Digitala kontaktpunkter

 

På senare tid har det framkommit hur omfattande och förödande demongisslet i själva verket är. Demoner är oformliga väsen av elektrisk plasma, de rör sig längs elektriska nätverk i rymden, och även i de konstgjorda nätverk som människan har skapat. När de lyckas finna en portal till en människas sinne så tar de genast tillfället i akt att göra sig till en del av människans vardag. Då och då gör de ett "tillslag" och dränerar människan på hennes känsloenergi, vilket är den energi som demonerna har till föda. En sådan attack försätter människan i ett helt förkrossat tillstånd.

 

Vad är då en demonisk portal i realiteten? Konkret så är det alla kontaktpunkter vi omger oss med i it-samhället; mailadresser, kontakter i mobilen, chatkontakter på Facebook, Twitter, Skype och alla andra typer av digitala umgängesformer. Vår mailadress och vårt telefonnummer är så intimt förknippade med oss själva att det skapar kraftfulla "spår" och kontaktvägar med vårt sinne. Om vi på så sätt har en mobil, dator eller surfplatta där vi lagrat andras adresser så står vi i praktiken i direkt förbindelse med dem. Människor som "smittats" av demoner har då möjlighet att skada oss.

 

Som om detta inte vore nog så kan demoner även attackera människor genom bilder av andra personer. Fotografiet blir på liknande sätt en så stark länk till personen i fråga att en demon utan problem kan använda sig av den. Se upp med vilka personer du har bilder av hemma och tänk på att dina anhöriga ofta är omedvetna om att de är "demonbärare". Demongisslet uppvisar stora likheter med föreställningen om vampyrer, dock är det inte blod som demonerna eftertraktar utan det som blodet förmedlar; energi! I svåra fall kan även en namnteckning utgöra en demonkanal.

 

 

En ren personlig sfär

 

Demoner må vara oformliga väsen men de är extremt intelligenta och driver hemliga agendor på mycket lång sikt, ibland tusentals år. Ekonomiska, politiska och statliga organ över hela jorden är redan fullkomligt genomsyrade av demoniska personligheter. Detta är anledningen till att den lilla människan är så otroligt utsatt och under attack. Det är inte längre vanliga människor som fattar beslut utan helt känslokalla demoner; djävulens änglar. Att styra människors tankar och gärningar är på intet sätt svårt för demonerna, människorna tror att de har kontroll men så är inte fallet.

 

Att befria sig från demoniskt inflytande är inte särskilt svårt, det för bara med sig en del planering och merarbete. Vi måste vara mer restriktiva med internet och telefonanvändning. Alla kontakter och telefonnummer behöver förvaras i en vanlig (icke digital) telefonbok. När vi har skrivit ett mail eller ringt ett telefonsamtal så måste det genast raderas, behöver information sparas så blir det till att använda datorns skrivare. Det går tyvärr inte att göra något undantag för någon kontakt och det går inte att behålla sända, sparade eller loggade mail, sms och nummer; allt måste bort!

 

Vi har alla en naturlig kanal till vårt samvete och till vårt högre jag; gudskraften i oss själva. Men när vi skapar kontakt med andra genom elektroniska "nätverk" så blockeras denna vår naturliga kanal. Alltför få reflekterar över det faktum att vi fullkomligt bombarderas med billig elektronisk utrustning, trådlösa nätverk och konstgjorda "samlingsplatser" på internet. Människan knyts upp för att snärjas och snaran dras åt med små pyttesteg men alltid med en viss målsättning. Trenden går mot mot en robotisering av människan, då erhåller demonerna gestaltningen de alltid saknat.

 

 

Sanering av digitala och känslomässiga portaler

 

Ge speciellt akt på dessa parametrar när du genomför en digital sanering av dina kontakter:

 

Mailadresser + logg

Mobilnummer + logg

Fast telefon (digital) + logg

USB-enheter, Externa hårddiskar

Webbhistorik (från Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.)

Facebook-kontakter

Skypekontakter

Chattkontakter

Spelkontakter

Forum på internet

Aktiva inloggningar

Fotografier av bekanta

Andras personliga föremål

Andras accesskort (smart cards)

Signaturer (autografer)

Orena kristaller, stenar, smycken

 

Se i synnerhet upp för artificiell intelligens i form av de avancerade digitala "hjälparna"; C0rtana,
S
¡ri, A!exa, G00gle Ass¡stant, V¡v och liknande (namnen förvanskade med avsikt). Bakom dessa finns kraftfulla superdatorer som fattar oberoende beslut utifrån ondsinta demoniska agendor. Stäng av tjänsterna omedelbart, frestas inte att "på skoj" ställa frågor eller inleda konversationer.

 

Bannlyst i sammanhanget är förstås även; Tarot, Ouijaboard, I Ching, Runor, Kartomanti, Änglakort, Omvänt tal, Kristallskådning, Kaffesump, Kiromanti, Vippade bord och liknande aktiviteter. Alla yttringar som närmar sig ett fungerande språk måste anses vara en riskfaktor.
Och sist men inte minst; se upp med demonsmittade människor, om du kan identifiera dem!

 

 

Säkra redskap

 

Trots allt behöver man kunna fungera och arbeta i vardagen. Det finns vissa områden som kan
betraktas som någorlunda säkra, dessa är: Ren oformaterad text i datorer, på surfplattor och i
mobiltelefoner. CD-skivor tycks fungera att lagra även digitala kontakter på. Den som vill vara
på den säkra sidan bör dock använda sig av en gammal hederlig fysisk anteckningsbok.

 

 

Själslig rening

 

Beroende på den miljö och de omständigheter vi växer upp i så formas vårt immunförsvar och vårt andliga skyddsnät utåt. Den som präglats av disharmoni och kärlekslöshet under uppväxten kommer oundvikligen att skapa blottor i sitt personliga försvar. Personen i fråga är så invand, så bekant med dessa "sår" att han eller hon betraktar dem som norm; ett normaltillstånd.

 

Resultatet blir emellertid att han eller hon ständigt går runt med ett antal vidöppna portar mot omvärlden. De väsen, goda eller onda, som identifierar sig med kanalens specifika energi, kan mycket lätt "koppla upp sig" och påverka den aktuella personens sinnessfär; åka snålskjuts på sinnesintryck eller mycket aktivt gå in och påverka tankar, förnimmelser och omdömen.

 

Det är en god idé att långsiktigt arbeta på att identifiera sina öppna portar och efterhand stänga dem. Detta är givetvis inte samma sak som att bli sluten och svåråtkomlig. Det handlar endast om att stoppa de specifika energier som kan skada oss. Till exempel så kan långvariga psykiska eller fysiska övergrepp ha gjort oss så tillvanda att vi tillåter övergrepp även från andra personer.

 

Jag vill här föreslå ett redskap, en besvärjelse som kan hjälpa till att rensa vår personliga sfär från oönskade osynliga väsen som gör livet surt för oss. Besvärjelsen kan läsas högt eller reciteras tyst för oss själva. Var noga med att läsa den ordagrant och inte korta av eller förändra den:

 

"Härmed avlägsnar jag de väsen från min personliga sfär
som motarbetar mitt högsta bästa. Må Helig ande rena mig
och beskydda mig.

Amen"

 

Förklaring: Besvärjelsen är inte religiös i sig men använder vissa etablerade begrepp. Den personliga sfären är människans hjärna och hjärta men även olika nivåer i hennes subtila aura. Endast väsen som inte främjar människans utveckling avlägsnas med besvärjelsen. Det är människans högre jag (Helig ande) som i praktiken genomför reningen. Helig ande kommer dessutom att förhindra att utdrivna väsen vänder åter.

 

Människan måste emellertid aktivt ta ansvaret att stänga sina etablerade portar för oönskade energier, det är en gemensam process. Helig ande är ett väsen, i en annan dimension, som delar människans livsväg, dock med skillnaden att hela livsvägen förnimmes simultant (på en och samma gång). Helig ande äger makten att leda människan på rätt väg (ibland hårdhänt) men hjälper den som ödmjukar sig och visar vilja till förändring.

 

Termen "mitt högsta bästa" syftar på den individuella människans universella utveckling. Inte jagets kortsiktiga mål utan snarare den riktning i livet som för oss närmare vår sanna natur, de omständigheter som harmonierar med samvetets (det ordlösa sinnets) holistiska livssyn.

 

Avslutningen "Amen" är ett begrepp som är så etablerat att det utan problem kan användas. Benämningen är en bekräftelse; "må det ske", även om Amen tveklöst syftar på en ursprunglig gudomlighet, som i en förgången tid utövade ett gott inflytande.

 

 

Personligt skydd

 

Det kan av olika skäl vara svårt att avlägsna demoniska portaler från sin vardag. I det fallet kan det vara nödvändigt att istället stärka upp det personliga skyddsnätet. Detta kan förslagsvis ske genom att visualisera skyddande "skal av ljus" runt kroppen. Skapa tre skyddande sfärer runt kroppen; en närmast huden för att skydda från smärta, en lite längre ut som skyddar mot attacker av känslomässig karaktär, en längst ut som skyddar från mentala, intellektuella angrepp.

 

Om du även vill tona ner din paranormala perception (förnimmelse av andevärlden) så kan du visualisera ett lock som är placerat ovanför huvudet. Detta skyddande lock kan du ta bort eller sätta dit efter behov. Skydden i form av skal och lock är inte permanenta utan tunnas ut efter hand, något dygn senare kan proceduren behöva upprepas. Erfarenheten kommer utvisa hur länge just ditt skydd håller. Skapa gärna din personliga ritual som är enkel att komma ihåg.

 

Min förhoppning är att dessa samlade råd och redskap kan vara en konkret hjälp för utsatta.

 

 

Läs mer eller ställ frågor: Andar, Änglar & Demoner

 

 

 

 

Tillbaka