Den stora klimatbluffen

 
Koldioxidutsläpp en påhittad bov

 

     

 

 

 

Debatt

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De allra flesta med en grundläggande utbildning känner till att koldioxid är en för växtlivet helt nödvändig atmosfärisk gas. Genom fotosyntesen omvandlas atmosfärens koldioxid till glykos och syrgas. Hur kunde koldioxiden bli identifierad som en global miljöbov?


Den goda viljans tyranni

Det är inne att vara miljömedveten, denna drivkraft är såpass stark att ändamålet tycks helga både mål, medel och resultat. Det är med andra ord likgiltigt om resultatet är bra för miljön i slutänden, viktigare är att hålla en politiskt korrekt fasad utåt. Så är situationen just nu vad gäller koldioxiden och dess inverkan på klimatet. Ingen ställer grundläggande frågor om huruvida koldioxid faktiskt är en dokumenterat skadlig faktor. Politiker behöver områden att visa sig handlingskraftiga inom, det spelar mindre roll om sakfrågorna har någon faktisk relevans eller inte. Gemene man vill döva sitt dåliga samvete genom att sopsortera eller ge bidrag till någon organisation. Man vill helst inte veta att soporna hamnar i samma grop eller att alla gåvor försvinner på vägen till gåvotagarna.

 

Kampen mot koldioxidutsläppen har blivit en religion och alla tillber vid dess altare, på olika sätt. Har du klimatkompenserat? Det är en vanlig fråga som vem som helst kan få idag, om man skulle ha tagit bilen till jobbet eller åkt med flygplan på semesterresan. Vi mer eller mindre terroriserar varandra med intrikata frågor om gödningsmedel, kaffefilter, drivmedel, jordvärme, vedeldade kaminer, sprejflaskor, nagellack eller pulversoppor, alltihop i en enda galen röra. Efteråt, när vi diskuterat färdigt, går vi till Sodastreamern och skålar glatt i samma gas vi just förkastat; Bingo! Vore det inte på sin plats att vi gör lite urskillning på det ena och det andra. Förgiftningen av vår natur måste givetvis stoppas men koldioxiden hör inte dit, den är inte alls ett naturfarligt ämne.

 


Global uppvärmning

Jag tror vi alla kan enas om att klimatet faktiskt har blivit varmare, åtminstone på kort sikt. Frågan är vad orsaken är till denna värmebölja. Enligt nyhetsmedia är det entydigt människans fel, ofta och ihärdigt matas vi med uppgifterna att utsläppen ökar, i synnerhet koldioxiden. Men vänta nu, låt oss titta på atmosfärens sammansättning för ett ögonblick. Vår atmosfär består av kväve, syre, koldioxid och små delar andra gaser. Kväve är hela 78 %, syre 21 % men koldioxid endast 0.04 %. Världens oceaner står för merparten av dessa 4 hundradels procent koldioxid, vulkaner spyr ut betydande mängder men människans bidrag, inklusive våra fabriker, är så mikroskopiskt små att de knappt är mätbara i ett planetärt perspektiv; vi inte kan påverka klimatet, vi är för oansenliga!

 

Detta sagt vad gäller klimatet, när det gäller förgiftning och miljöförstöring är vi i högsta grad kapabla att bringa planeten på fall, om detta råder inget tvivel. Men när vi talar om uppvärmning så är det en annan mer inflytelserik aktör som spelar roll; Solen! Det är utan tvekan solaktiviteten som har betydelse för jordens klimat, allt annat bleknar i jämförelse. Alla forskare som har någon ryggrad och aktoritet kvar måste erkänna detta faktum. Men solen agerar inte på egen hand, det finns faktorer som influerar solen och bidrar till dess svängningar, dess cykler, dess solfläckar och protuberanser. Vi talar här om kosmisk aktivitet av olika slag. Kosmiska influenser påverkar solen, solen i sin tur skapar förutsättningarna för klimat, väder, vind och nederbörd på jorden.
 

 

Den intrikata kedjan

 

Mer avancerad forskning har klart visat att det är strålningen från kosmos som ger upphov till molnbildningen. Ju kraftigare strålning desto mer moln bildas. Solen är en reglerande faktor i denna process. Den utåtriktade solvinden av laddade partiklar motverkar och reducerar den kosmiska strålningens inflytande. En aktiv sol ger med andra ord mindre moln och tvärt om. Ett tätare molntäcke gör förstås så att solstrålningen reflekteras bort varvid temperaturen sjunker. En högre solaktivitet ökar självfallet temperaturen på jorden. Denna högre temperatur påverkar i sin tur koldioxiden till ökade nivåer. MEN, det är således inte tvärt om, som miljögurun Al Gore ville göra gällande; att det är koldioxiden som ökar temperaturen. Detta är endast propaganda.

 

Men frågan kvarstår; varför detta hokus pokus om koldioxid? Svaret är högst kontroversiellt och en synnerligen het potatis. Vår sol är ingen ensam aktör, vi ingår i själva verket i ett binärt system, ett dubbelstjärnesystem. Den andra aktören är en stjärna som brukar kallas Nibiru, den har sju huvudsakliga planeter i sitt följe. Med vissa mellanrum återkommer denna stjärna till vår närhet vilket givetvis får konsekvenser. En omedelbar konsekvens är att vi får ett större inflöde av solstrålning. Det har inte drabbat bara jorden utan alla planeter i vårt solsystem, glaciärer smälter på fler än ett ställe. Detta är således den verkliga orsaken till den globala uppvärmningen men för att inte behöva avslöja för mycket så drar beslutsfattarna en långsökt vals, och alla hänger på!

 


Växthuseffekten

Glöm det där med att koldioxid skulle vara ett farligt ämne. Det enda sättet det möjligen skulle kunna vara farligt på är att det ansamlas i större kvantiteter i en dal eller liknande. Koldioxid är tyngre än syre och strävar neråt. Rent teoretiskt skulle man kunna kvävas i en grop eller gruva där gasen ansamlats, men så stora kvantiteter återfinns inte i naturen. Inte heller är det sant att koldioxid absorberar värmestrålning, som har påståtts. Teorin om växthuseffekten är att värme fångas in i ett skikt och inte strålar ut igen. Detta har motbevisats med både satellitprover och med prover tagna av väderballonger. Temperaturen skulle i så fall vara högst i ett lager uppe i atmosfären men något sådant har inte uppmätts. Accumulerad värme samlas alltid vid jordytan.

 

Koldioxid ingår i ett naturligt kretslopp på jorden. Vid stigande mängd tilltar endast växtligheten i motsvarande grad. Växtlighet såsom en skog binder vatten till sig, luftfuktigheten ökar. Skogen i sig drar till sig moln, det är ett ömsesidigt beroende. Molnen bidrar till att strålningen från solen reflekteras bort och temperaturen sjunker. Vid sjunkande temperatur absorberas koldioxiden av vatten och växter. Om temperaturen stiger igen frigörs koldioxid åter. Naturen är medveten, den har ett självreglerande system där bland annat koldioxid är en självklar ingrediens. Det finns inte en chans att koldioxid skulle vara ett problem, det är helt tvärt om. Att miljörörelsen så ensidigt anslutit sig till växthuspropagandisterna är sorgligt, man skulle önska de vore lite mer pålästa.
 

 

Miljöförstöringen, att byta fokus

Det slösas alldeles för mycket tid och resurser på att minska utsläpp av växthusgaser. Istället borde vi mer aktivt arbeta för att minska mängden gifter i miljön och i vår omedelbara omgivning. Debatten om plaster och mikroplaser har kommit igång men varorna i affären är fortfarande helt omslutna av plaster, som om de måste vara sterila. Luften förpestas med 'chemtrails', som är så kraftig att det emellanåt luktar "brända kretsar", speciellt i storstäderna. Maten görs oätbar med totalt onödiga och hälsovådliga E-tillsatser. Otroligt fåniga debatter förs om att djuren skulle vara ett miljöproblem. Att kor och grisar fiser för mycket vilket då skulle bidra till växthuseffekten. Det fick mig en dag att helt spontant skriva ner en dikt om denna absurda, vansinniga föreställning:

 

 

"Jag som endast släppte en fjärt,

  har blivit miljöbov, så tvärt.

  Vi får borra ett hål uti isen,

  i förseglad burk bevara fisen.

  Där ligger den säker i tusende år,

  framtidens forskare får gråa hår."

 

Referenser - (YouTube, värda att se)

 

What if higher CO2 concentrations are actually good for plant growth?

 

Top 10 Facts that Prove CO2 Does NOT Drive Global Temperature

 

The Great Global Warming Swindle

 

 

 

Tillbaka