Kärnkraften

 
Kraftkälla med orättvist dåligt rykte

 

   

 

 

 

Debatt

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket har hänt sedan jag först skrev den här artikeln. Då, i början av 2000- talet, hade
ett antal
svåra olyckor ägt rum;
Kyschtym år 1957, Three Mile Island, Pennsylvania år
1979 samt Tjernobyl, Ukrainska SSR år 1986. Helt irreparabla naturkatastrofer, eller...Med facit i hand

 

Forskarvärlden kan vi lita på, de tillhandahåller alltid en strikt vetenskaplig och objektiv bild av hur vår kraftförsörjning ser ut. Eller är det kanske inte så? Kan till exempel oljeindustrin vara så kraftfull och inflytelserik att regeringar låter sig korrumperas av dess lobbyverksamhet? Kanske har i själva verket kärnkraften blivit så undergrävd av illasinnade rykten att dess dagar kan ses som räknade? Har skrämselpropaganda och felaktig information gjort att en fullt användbar källa till energi kommit i dålig dager? Oljeindustrin är lönsam, kanske inte atomkraften på samma sätt.

 

Kärnkraften skapar farligt avfall, har vi fått lära oss. Uttjänta bränslestavar och energidepåer som ej går att använda måste slutlagras i hundra tusentals år. Jaså, det stämmer inte! Men hur är det när en bränslehärd överhettas; skapas då inte ett 'kinasyndrom' där bränsle smälter rakt ner i jordskorpan, flera kilometer? Oj, så det var också en lögn! Men giftigheten, nog stämmer det att uran och plutonium är bland de giftigaste ämnena vi känner? Vad, inte det heller! Det går till och med att äta ämnena! Jaha, då kan vi alltså använda kärnkraften utan större risker alls! Tänka sig!

 

Radioaktivt nedfall?

Men det strålningsdrabbade området runt Tjernobyl, där är det väl ändå farligt att vistas? Nejdå, uppenbarligen inte, för området har blivit en blomstrande oas där växter och djur frodas. Det var ju märkligt, strålningen var inte alls så långlivad som har sagts, inte på långa vägar. Och nedfallet över östra Sverige, det är det ingen fara med heller. Där gick vi och mätte Becquerel på kött och svamp, i flera år, helt utan anledning. Skrämselpropaganda, lögn och förbannad dikt. Och detta endast för snöd ekonomisk vinning, att kapa åt sig ännu fler miljarder, på människors bekostnad.
 

 

Toriumbränsle

Traditionellt har uran-235 använts som bränsle i kärnkraftverk. När uran-238 används så bildas även plutonium som nyttjas till kärnvapen. Viljan att 'haka på' i vapenkapprustningen är en stor orsak till att många länder har använt sig just av uran. Egentligen skulle det ha varit bättre på många sätt om istället ämnet Torium brukats för energiframställning. Men tekniken är inte helt densamma vilket gjort att många länder fortsatt att satsa på den 'etablerade' uranklyvningen.
 

Vilket bränsle som till slut blir praxis att använda kommer att visa sig. Det som dock krävs är att propagandan om kärnkraftens livsfarlighet upphör och ersätts av objektiva fakta. När farligheten inte längre är ett problem så gäller det att tänka i nya banor. Rätt form av kärnkraft behöver tas i drift och storskaligheten behöver ersättas av små funktionella kraftverk för enskilda städer. Att komma ner i skala innebär att sårbarheten upphör, även servicemöjligheten förbättras avsevärt.

 

 

Alternativ till kärnkraft

Redan idag finns ett antal fullgoda alternativ som är bra ur miljösynpunkt. Metoden att utvinna vätgas ur vanligt vatten hör till de mest intressanta. Med hjälp av vind- eller vattengeneratorer låter man en elektrisk ström passera genom vanligt vatten (elektrolys) vilket delar upp vattnet i vätgas och syrgas. Vätgasen kan förbrännas eller användas i bränsleceller som producerar ström tillbaka. Det finns en del problem med att lagra vätgas men detta är ett hinder som är till för att lösas. Oljemagnaterna motverkar aktivt vätgasen men utvecklingen går inte att hejda.

Vindkraftverk kan inte tillgodose hela vårt energibehov men säkerligen goda 20-25 %. Ett stort problem har varit vindsnurrornas dåliga verkningsgrad vintertid. Bladen är känsliga för snö och is och de skadar, de fakto, fåglar i flykt. Producerad el skulle dock sommartid kunna lagras såsom vätgas men någon politisk vilja att utveckla detta finns inte. Den traditionella vindsnurran med tre blad är medvetet ineffektiv och bör omedelbart bytas ut mot nya modeller med avsevärt högre verkningsgrad. Vindkraften är sponsrad (och motverkad) av oljeindustrin, därav inga framsteg.

 

Nyare typer av vindkraftverk har generatorn placerad i marknivå, vilket på många sätt förbättrar servicemöjligheter och ekonomi. Befogade klagomål om skakningar i marken, genererade av de stora luftburna turbinerna måste beaktas. En övergång till markbaserade och dämpade 'snurror' är förstås framtiden. Många nya prototyper existerar men dessa behöver givetvis släppas fram först och sedan måste man välja de som har minst miljöpåverkan och minst åverkan på hälsan.

Solceller omvandlar solens ljus till elektricitet som kan användas direkt, ansamlas i batterier eller komplettera elnätet. Forskningen har nått långt och nya upptäckter görs kontinuerligt. Det finns redan produkter med vilket man kan ersätta takbeläggning med solcellsenheter. ”Kiselsolceller” är kostnadseffektiva och finns redan idag på ställen som är svårt att nå via elnätet. Med hjälp av ”smarta fönster” kan man reglera solstrålningen och på så sätt spara ström eftersom energin vid luftkonditionering minskas avsevärt. Solcellerna är här för att stanna och de utvecklas hela tiden.

 

Begreppet "fri energi" är en realitet och enskilda innovatörer runt om i världen har utvecklat ett antal olika metoder att utvinna energin. Den utvunna energin uppstår inte ur ingenting utan har sitt ursprung i universums ständigt flödande "G-vågor", en longitudinell vågform som fortplantas i vakuum. Dessvärre arbetar "energimaffian" aktivt med att mörda, motarbeta eller i bästa fall muta uppfinnare och deras konstruktioner. Energimaskinerna läggs i malpåse för att glömmas bort och energibolagen kan fortsätta att plundra befolkningen på orimliga avgifter för el, framställd genom förbränning av traditionella fossila bränslen. När ska detta orättfärdiga förtryck upphöra?

 

 

Vattenkraft utan vinstsyften

En mycket säker och verksam kraftkälla är förstås vattenkraften, där älvarnas uppdämda kraft nyttjas genom att el utvinns ur turbiner. En förutsättning är förstås att utbyggnaden sker med ett stort mått av varsamhet. En fri exploatering av konstgjorda dammar innebär lidande och skada för befolkningen uppströms. Likaså blir naturen hårt ansatt eftersom vattennivåer av nödvändighet inte kan hållas konstanta. En avart inom vattenkraften är också när mäktiga oljebolag låter tömma vattenmagasin, enbart för att trissa upp oljepriserna; snöd ekonomisk vinning utan några hänsyn. Vattenkraften bör vara noga reglerad av staten själv. Vinstmaximering är inget som bör tillämpas!

 

 

Den nedbrytande kraften
 

Det finns två fundamentala ”riktningar” för energin i Universum. Det som hyllas i västerlandet är den utåtriktade energin (bilden till höger) som bland annat kommer till uttryck i koncept som dynamiten, explosionsmotorn och i skapelsemyten ”Big Bang”. Denna energi är en dödskraft, den fungerar endast när den bryter ner de befintliga strukturerna. När materialet som används är förbrukat tar energin slut. Det liknar en skogsbrand; när det inte längre finns något brännbart slocknar elden.  


 

Den uppbyggande kraften
 

Den andra ”energiriktningen” i Universum är en innåtgående cirkulär kraft som tjänar till att bygga upp strukturer. I motsats till den utåtriktade kraften sker en ansamling (bilden till höger) i samband med att temperaturen faller. Processen är verksam när galaxer, stjärnor och planeter kondenseras ur roterande interstellära gasmoln. För att kunna nyttja den fria energin i kosmos behöver mänskligheten emellertid först med enad röst ta avstånd från ”den sönderdelande energin”, då blir den fria energin tillgänglig för oss.   

 


Dubbla agendor

Demokrati i sin sanna form är endast av godo men det får inte finnas dolda motiv som styr i bakgrunden. För att kunna bryta den destruktiva trenden är det nu hög tid att ta bladet från munnen och verka för goda alternativ. Vi behöver bryta tystnaden och öppet ge uttryck för våra åsikter i olika frågor. Skriv insändare, gör bloggar, videor, hemsidor och konstverk. Diskutera med era bekanta om situationen och bilda nätverk men se upp när nätverket blivit så stort att det kan uppfattas som ett hot, infiltratörer nästlar sig då in och uppsöker ledande positioner.
 

Planeten jorden har, sedan länge, agerat på två fronter. En elit, framför allt inom militären, har utvecklat avancerad teknologi som existerar även utanför jorden, man rör sig obehindrat ute i rymden och etablerar kolonier på andra planeter. Samtidigt har vanliga människor tvingats att knoga sig fram med mycket primitiv teknologi, vi är nästan kvar på grottstadiet. Den avancerade teknologin döljs för oss. Endast långsamt ges förbättringar på olika områden. Detta proklameras med pompa och ståt trots att eliten ligger minst 30 år före i utveckling. En orättvisa utan slut?


Makthavarna har sedan urminnes tid manipulerat oss i tron att vi behöver styras av en elit. Men denna elit är är själva de värsta förbrytarna, som utan något spår av samvete slår försvarslösa människors liv i spillror. Vi behöver inte deras cynism, deras pyrande surdeg som förgiftar all social samverkan. Men det är utsiktslöst att försöka få dessa ormyngel att förändra sig, de är bortom all räddning. Istället behöver vi återta vår ursprungliga styrka som vi en gång hade. Vi är kompletta, eviga universella väsen som har all orsak att förvalta vårt rättmätiga arv, vårt liv.

 

 

Referens: Nuclear Energy is not what you think it is

 
 

 

Tillbaka