Meningen med livet 

 
Den universella principen

 

      

 

 

 

Livsfilosofi

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns en allmängiltig och entydig definition av ”meningen med livet”, en universell princip som är giltig inom alla livsområden, i alla dimensioner och för alla väsen.

 

Livets röda tråd

Allting som sker har ett syfte, alla väsens liv följer en förutbestämd plan. Det är inte alltid så lätt att urskilja sitt eget livs röda tråd som skall styra våra steg. Ärligt talat; ibland är det totalt omöjligt att se vad Gud/Kosmos har för avsikt med det som sker oss. Men vi måste våga lita på försynen, Gud/Kosmos är trots allt den mest geniala regissör som existerar. Skådespelet om allt och alla är redan nedskrivet, handlingen är exakt i alla sina detaljer.

Men därmed är inte sagt att vi alltid måste finna oss i vårt öde, utan att någonsin protestera. Gud/Kosmos är vårt högre medvetande, en del av vårt väsen. Det är inte bara tillåtet utan även önskvärt att resonera med denna sin universella gestaltning. Gud/Kosmos är medvetet, om vi ställer frågor får vi också svar. Svaren kan komma på olika sätt men ett svar ges alltid om vi bara lyssnar och observerar; Gud/Kosmos har sin eviga uppgift i detta.


Att ta ett språng

Själen mår bra av att långsamt men oupphörligt vara i rörelse. Detta har ingenting med rotlöshet att göra, det handlar om att inte stagnera. Det är fullt möjligt att fastna i en livsram, och många människor på planeten jorden har hamnat i den fällan. De tänker: ”Såhär är livet, dessa förutsättningar måste jag rätta mig efter.” Därmed slutar de att vara lekfulla, nyfikna och ifrågasättande. De söker livet i yttre företeelser, skaffar make/maka, ordnar hus, bil, barn och hund. Vetenskapen blir ledstjärnan: ”Det jag inte ser, tror jag inte på.”

Att gå in i en materiell verklighet är inte fel i sig, det finns bara en risk att den överskuggar allt annat. Det andliga livet (som var och en behöver) blir lidande. Vetenskapen beskriver endast halva sanningen, den andra delen är det man kallar intuitionens värld. Båda dessa måste existera i en god balans om man vill bli hel som människa. All utveckling har sin utgångspunkt i det andliga området, den sker inte gradvis utan i språng. Om utvecklingen får verka i en andlig miljö ansamlas först energin under en period. När tiden är inne sker språnget.
 


Ett medvetet mål

Att bli och förbli medveten om sig själv och omvärlden är mycket viktigt. Jordelivet må vara vackert och trevligt sett i ett ytligt sammanhang. Men den som studerar världen på ett djupare plan börjar snart inse att allt inte är fullt så behagligt som det kan förefalla. I jordelivet råder fullt krig på olika plan, ett krig som tar sig uttryck på flera skilda sätt. Just detta såg Buddha Siddharta Gautama redan på sin tid: ”Allt står i lågor”, var hans ord.

Så återigen; människan bör inte slå sig till ro bland jordelivets fröjder och ägodelar. Visst kan man äga hus, bilar och böcker men ens fokus bör hela tiden ligga på den personliga utvecklingen. Jordelivet är som en lång, farlig ökenvandring. Öknen, liksom jordelivet, är ingen god plats att stanna på. Beslutsamt bör man vara på väg, utan att vilja ”bosätta sig”. För vid vägens slut ligger ett betydande delmål; en fridsam tillvaro bortom den jordiska.


Meningen med livet

En del människor kan bli irriterade när de ställs inför ett etablerat faktum; att det faktiskt finns en mening med livet. De känner sig inmotade i ett hörn, påtvingade en "sanning" som de inte haft något inflytande över. Men dessa människor betraktar endast sin egen livssituation, de tar inte hänsyn till det övergripande perspektivet. Det finns givetvis lika många individuella meningar med livet som det finns stjärnor på himlen. Men det vi talar om är en objektiv mening med livet.

 

Detta är den objektiva meningen med livet: ATT UTVECKLAS BORTOM SINA BEGRÄNSNINGAR
 


Vad betyder detta?

Själen är evig och oförgänglig men varje gång vi föds har vi en ny kroppsgestaltning. Detta livet är inte det enda, inte det första och inte det sista. Vi är Kosmos och i Kosmos, ständiga resenärer genom existenser, dimensioner, förnimmelser och former. För varje tes finns en antites, själen tröttnar aldrig på resan. När själen finner leda i att existera söker den sig till icke-existensen, när själen levt ut det lilla perspektivet söker den det stora. Tillvaron är evigt föränderlig.

Just nu upplever du troligen det mänskliga och medvetna perspektivet, annars läste du inte dessa rader. Men ditt medvetande är inte detsamma som det var när du föddes, som det var för ett år sedan, för en månad sedan, en vecka sedan. Det finns en utveckling och i blomman av din ålder överensstämmer din världsbild med de ramar du etablerade under din senaste livstid. Häri ligger din livsuppgift; att bryta dig ur dina befintliga ramar. Att växa och nå högre höjder.


Hur går man tillväga?

1. FINN DIG SJÄLV!

Ta dig tid till andliga aktiviteter. Gå med i en livsåskådningsgrupp. Praktisera Yoga / Tai Chi /
Qigong. Våga uppsöka tystnaden. Utforska tidigare liv. Upplev ensamheten. Meditera.

2. EXPANDERA!

Finn ditt sanna syfte i livet. Bryt dig ur förstelnade livsmönster. Gör något du aldrig gjort!
 

 
 

 

Tillbaka