Tror du på ödet? 

 
Har vi en fri vilja eller ej?

 

      

 

 

 

Livsfilosofi

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta människor ogillar tanken på att inte ha kontroll över det som sker. I själva verket behöver vi inte grubbla över frågan. Gud/Universum har redan löst mysteriet åt oss. Vad är svaret på den eviga gåtan? En paradox: Allt är förutsagt och vi kan fortfarande välja!


Den eviga krönikan

Berättelsen om universum är redan skriven, den existerar som urbilder i subtil energi av allt som varit och allt som kommer att vara. För människan är oändlighetsperspektivet en svår prövning, för Gud är oändligheten det mest naturliga och fullkomliga av allting. Gud är oändlighetens sanna gestaltning i tid, rum och tanke. Alla väsen är delar av Gud och Gud är i alla väsen. Allt är fullkomligt, det finns en tanke och en plan med allt som sker.

Var och en av oss är på resa genom Kosmos. Det är en resa utan början och utan slut, genom otaliga dimensioner och i varierande, oräkneliga livsformer. Återfödelse efter återfödelse men perspektivet förändras ständigt och själen tröttnar inte, för icke-existensen ingår som en del av resan. Minsta detalj av händelseförloppet finns redan beskrivet i en strålande upphöjd krönika. Ingenting är glömt och ingenting har lämnats åt slumpen.
 


Den fria viljan

Men, säger vän av ordning: ”Jag upplever ju att jag kan fatta beslut. Jag kan välja att ta bussen till jobbet eller så tar jag cykeln som idag. Ett infall gjorde att jag drack te till frukost i morse istället för kaffe som jag vanligen gör.” Då skall Gud svara så här: ”Jag visste redan att du skulle välja att cykla idag, jag visste att vädret skulle bli fint och att du gillar att cykla när solen skiner. Jag visste också att du skulle dricka te just denna dag av alla.”

Denna lilla episod belyser själva paradoxen; om Gud vet hur vi skall agera så har vi ju ingen fri vilja trots allt. Lösningen på problemet ligger i en tankesaltomortal: Vi har ingen fri vilja i det avseendet att vi själva i stunden väljer hur vår framtid skall se ut. Vad vi däremot har är en fulländad illusion av en fri vilja. Detta innebär att ödet innefattar allt, inklusive vår villrådighet, vår begrundan och slutligen hur vi faktiskt väljer i en situation.
 


Att gestalta sitt liv

Risken finns att människor resignerar om de ställs inför ett etablerat faktum; att allt är förutbestämt. Kanske resonerar de som så: ”Allt är ju redan fastställt, då kan jag låsa in hjärnan i ett skåp, lägga mig framför TV:n och äta ostbågar.” Men är det så enkelt? Att inte göra något är ju också ett val. Om man någon gång ramlat in i den typen av tankegångar; ringer då inte genast en försäljare och kräver besked om ett abonnemang?

Faktum är att Kosmos inte godtar icke-beslut, vare sig vi vill eller inte tvingas vi ständigt fatta beslut i olika frågor. Kontentan i sammanhanget blir inte om vi fattar beslut eller inte utan hur vi förhåller oss till de beslut som vi oundvikligen fattar. Häri ligger ödets mystik och nyckeln till att rätt gestalta sitt liv. Vi kan visserligen möta svåra prövningar i livet men om vi ”gillar läget” blir vi inte längre så illa berörda av det som händer.
 


Det mystiska landet

Var finner vi då de outgrundliga urbilderna som ligger till grund för alla gestaltningar i urtid, nutid och framtid? De existerar bortom vår välkända värld, som är motsatsernas värld. Vi är bekanta med ljus och mörker, gott och ont, framför och bakom, kvinnligt och manligt. Men själva existensen av en motsatsvärld kräver sin motsvarighet i en annorlunda tillvaro. Denna existens undflyr vår betraktelse men har kallats Ursprunget, Enheten eller Tao.

Österländska mystiker har sedan urminnes tider försökt greppa och förstå Enheten. De som har lyckats har inte kunnat förmedla sin insikt i ord, istället har man försökt beskriva vad Enheten inte är. Det vi kan sluta oss till är att Enheten utgör en till 100 procent verklig tillvaro, kruxet är bara att den framstår så fundamentalt annorlunda i jämförelse med vår egen existens. Lyssna slutligen till Lao-Tze och den 21:a versen i Tao Te Ching:
 


XXI

”Verkan av den stora kraften härrör ur Tao allena, men det vi kallar Tao är undanglidande, ogripbart. Ogripbart, undanglidande rymmer det dock bilder av alla ting. Undanglidande, ogripbart rymmer det dock former av alla ting. Dunkelt och ogenomträngligt bär det dock tingens väsen inom sig. Tingens väsen är den sanna verkligheten och dess yttringar bor däri. Från framfarna dagar till nu upphörde aldrig tingen som kan benämnas. Därav kan vi döma om ursprunget till alla ting. Hur kan jag veta vad som är ursprunget till alla ting? Genom dem själva.”


 

 

Tillbaka