Andlig insikt 

 
Att närma sig det osynliga

 

   

 

 

 

Länkar

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andliga och intuitiva värderingar är minst lika värdefulla som intellektuella rön. Det är inte längre hållbart att sätta vetenskapen som norm för vad som anses rätt och riktigt. Det finns en osynlig kosmisk plan som styr alla våra förehavanden. Genom meditation, yoga, medialitet och healing kan porten till det okända börja öppnas.


 

Andar, Änglar & Demoner

Forum på 'ifokus.se' som tar upp olika typer av andliga
fenomen och vad som skiljer dem åt. Stökiga spöken,
demonisk aktivitet, skyddsandar eller eteriska änglar.

 

 

Glädjekällan!

 

Är Du nyfiken på framtiden? Är du i behov av råd och vägledning? Eller kanske vill du bara få en stjärna lagd
och se vad framtiden har att ge? Hör av dig till mig!

 

  

i Kristus

En hemsida, fri från samfunds- och kyrkosystem, med
ett mål; att fokusera på Jesus Kristus, inte på lärare och
ledare. En plats att söka tröst, utveckling och utmaning.

 


 

 

 

Sinnlig kunskap

SolKarinas sida med mycket om det mesta inom det
andliga området. Här finns personliga och tänkvärda
artiklar men även kurser, behandlingar och länktips.

 


Anna-Lenas Andliga Sida

Anna-Lena arbetar som sierska, medial vägledare
och kursledare i personlig och andlig utveckling. På
hemsidan har vi möjlighet att dela hennes kunskap.

 

    

Lifelights

Annika Gauri Langlé informerar och hjälper dig på
vägen mot andlig och personlig utveckling. Läs om
talsymbolik, chakran, färghealing och mycket annat.

 

 


  

 
 

 

Tillbaka