Ett och annat 

 
Intressanta sidor om allt möjligt

 

   

 

 

 

Länkar

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla kulturella yttringar måste beaktas så länge de är genomtänkta och seriösa. Till synes
ytliga och världsliga företeelser kan vara nog så betydelsefulla. "Det finns inget fel väder,
endast fel kläder", brukar man säga. Så länge hjärtat sitter på rätt ställe blir verksamheten
lyckosam, oavsett omständigheterna. Vad är det just du vill lyfta fram och slå ett slag för?  

 
 

 

Tillbaka