Talsymbolik 

 
Talserier och siffran sju

 

   

 

 

 

Kultur

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Har talen vi omges av egentligen någon betydelse? Jo, talen står som symboler för vissa universella samband. Talen i sig är endast ett språk men de universella arketyperna som siffrorna representerar berättar om specifika egenskaper, ofta sett i ett tidssammanhang.


  Talsymboliken

 

Här följer några komplement till ofta förekommande talsymbolik. Tilläggen har gjorts utifrån mina egna erfarenheter, ofta datumrelaterat. Jag beskriver i regel enkeltal men även tiotal är viktiga:

 

Det är inte lätt att vara nummer ett i olika sammanhang. Den som går först ut har inga mallar att följa, man tvingas bryta ny terräng. Därtill kommer att begynnelse ofta innebär problem, strul och motgångar men resultatet blir bra till slut. Som datum är det en kraftfull och skapande dag, dock med inslag av kaos i inledningsskedet. Ettan leder, men som bekant så blåser det på toppen!

 


 

Tvåan kan stå för motsättningar och stridigheter. Man är inte ensam längre och resultatet kan vara avundsjuka, till och med hat. Det finns en destruktiv sida hos siffran två, djävulen som går i strid med Gud. Men två parter som reder ut stormen blir starkare än den ensamme. För den som hellre följer än leder är tvåan gynnsam. Som datum tycks tvåan inte ha något uttalat inflytande.

 

 

I socialt hänseende är trean ett något bekymmersamt tal. När tre är tillsammans är det ofta en som blir utanför och som tvingas dra sig tillbaka något. Alla goda ting är tre, sägs det, men då är oftast en person i ledande position och de andra assisterar som underordnade. En gryta med tre ben står stabilt även när underlaget är ojämnt. I datumhänseende är trean en rätt så allmängiltig dag.

 

 

Fyran står för stabilitet; husets fyra grundstenar, de fyra väderstrecken och de fyra vindarna. För den som uppskattar säkerhet och trygghet är fyran ett bra val. Men fyran kan bli alltför statisk i sin framtoning, lådan med fyra hörn står oundvikligen i vägen, hörnen hindrar rörligheten. Så även om fyran erbjuder trygghet så kan det tyvärr bli lite väl tråkigt i längden; "inget nytt under solen".

 

 

Femman är äventyrets tal; spänning, uppfinningsrikedom och vilja att pröva nya vägar. Femman har inget att erbjuda för den som vill spela med säkra kort. Talet fem innebär mera att agera först och tänka sen. Den femuddiga stjärnan kan stå för andlighet och kunskap men om den vänds upp och ner står den för ondska och svart magi. Femmans energi kräver medvetenhet och närvaro.

 

 

Talet sex är inte helt okomplicerat. I det sociala sammanhanget kan en grupp med sex personer lätt splittras upp, detta beroende på att 6 är delbart både med 2 och 3. I en bra situation betyder sexan en familj, föreningen av man och kvinna, enighet. I en sämre situation kan det innebära stridigheter mellan man och kvinna, eld och vatten som bekämpar varandra. Viss instabilitet.

 

 

Sju är kontemplationens tal, vilans och tillbakadragenhetens tid. Sju är ett heligt tal; Gud skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde, regnbågen har sju färger, den sjunde vågen är högst, högst av alla himlar är den sjunde. Sjunde steget är återkomsten, med sjunde steget har cirkeln fullbordats, allting börjar om på nytt. Människans liv har sju åldrar, tonernas antal är sju. 

 

 

Skall talet åtta respektive nio egentligen existera? Skapelsen använder sig av talen ett till sju, varför skapa fler tal när det inte behövs. Kanske smög sig disharmonin in i världen när basen tio kom till. Åttan har kommit att stå för hyperaktivitet, allt sker på en gång och man hinner inte med. Åttan är en potential portal till andra dimensioner. I kombination med tvåan blir åttan destruktiv.

 

 

Även talet nio kan som sagt ifrågasättas såsom ett legitimt tal. Det har kommit att stå för utförande och avslutning, attribut som egentligen är sjuans kännetecken. I övrigt är nian som en storebror till trean, ett tal som gärna delar upp sig i tre falanger. En av dessa falanger måste, enligt samma resonemang, vara tongivande, annars upphör harmonin. Nian är perfektionistisk, på gott och ont.

 

 

Talet elva reduceras egentligen ner till en tvåa (1+1) men traditionellt står talet kvar för sig själv såsom ett högenergital. Ett mycket kreativt tal, om man klarar av att hantera den kraftfulla energin. Om så inte är fallet kan överaktivitet och överbelastning bli följden. Även elvan utgör en portal till högre existenser, en påtagligt mer positiv kraft än åttans hänsynslösa energi. Elvan är utveckling.

 

 

Tjugotvå är också ett högenergital som ibland reduceras till en fyra. Ännu mer svårbemästrat än elvan. Den som lyckas rida på den här energivågen (utan att trilla av) kan utföra veritabla stordåd. Men talet innebär en betydande risk för psykisk labilitet och i kombination med fullmåne kan vissa situationer bli direkt farliga. Som en stark variant av fyran kan talet skapa "hyperstabila former".

 

 

De som förmår använda högenergitalet trettiotre har lämnat alla andra bakom sig. De tycks orka hur mycket som helst och klarar i stort sett av allting. Dessa supermänniskor verkar gå på något slags högoktanigt bränsle men förstår inte riktigt varför andra inte orkar. Talet trettiotre måste med nödvändighet kombineras med stor empati, annars kan ett "förakt för svaghet" uppstå.

 

 

Talet tjugoåtta tar jag med enbart i varnande syfte. Kombinationen av tvåan och åttan tycks inte vara gynnsam annat än för de som råkar vara födda just den 28:e, de förses alltid med en större skara av skyddsänglar. Se speciellt upp för detta datum varje månad, företa er inget betydande, om ni kan avstå. Mordet på Olof Palme 28/2 1986 och Estoniakatastrofen 28/9, 1994 är exempel.

 

 

 

Talsystem med basen 6
 

Figuren till höger visar en cyklisk talserie enligt basen 6. Tänk dig att du startar i mitten, vilket symboliseras av nollan. Du börjar räkna snett upp till vänster med 1. Ettan delar placering med sjuan. Det beror på att sjuan är ett vilande, andligt tal som finns men inte syns utåt. Sedan räknar du vidare från 2-6. Sjätte placeringen har markerats som en 10:a. Detta kommer sig av att tiotalet endast har sex enheter i bas 6-systemet, 6=10. Vid sjunde steget som du flyttar hamnar du på ett igen, som även är sju; sjunde steget är återkomsten. Sju tal totalt, ett av dem är vilande och 6:an kallas för "10".   


Om Kalle har 5 äpplen och Pelle har 4 äpplen, hur många äpplen har de då tillsammans? Svar: 13. Enligt bas 6-systemet är varje tiotal = 6. Fyra plus fem äpplen är alltså ett tiotal (6) plus tre äpplen = 13. En stor fördel med bas 6-systemet är att talet 10 (6 enheter) blir delbart med både två och tre. Det här systemet är i själva verket inte krångligare än vårt sedvanliga bas 10-system. Men på grund av att vi erhållit 10-basen med "modersmjölken" så upplever vi bas 6 som extremt bakvänd och främmande. Jag tror vi kan och bör ställa om till detta system, vår hjärna är mycket anpassbar.
 


Fler fördelar

Vi har redan nu flera system som är delbara med siffran 6. En timme indelas i sextio minuter, dygnet indelas i tjugofyra timmar. Antalet månader på ett år är tolv. Även gradskivan indelas i 360 stadier. Den astrologiska zodiaken är uppdelad i tolv stjärnbilder. Framtida vetenskap kommer till stor del att vila på ännu ej upptäckta andliga livsmallar, s.k. förvandlingscykler, som regelmässigt indelas i perioder om 2x6 steg. Vi kommer att ha fördelar av att synkronisera oss med skapelsen.
 


Fem veckor i månaden

 

Enligt resonemanget ovan så är veckans sju dagar inte särskilt logiska. Den sjunde dagen borde vara vilande och sammanslagen (delad) med dag ett. En ny månadsstruktur vore att föredra: Varje månad delas in i 5 veckor à 6 dagar. Söndagen avvaktar vi med. Veckan börjar med lördag men slutar även med lördag, reningens och sabbatens dag, såsom ursprunget var. Vi är då uppe i 360 dagar, fattas fem dagar för att året skall bli komplett. De fem dagarna fördelas över året, man kan välja sista veckan i månaderna; januari, mars, maj, juli och september. Den extra dagen i dessa månader tilldelas söndagens namn. När ett skottår infaller så förläggs skottdagen i november.

 

Historiskt sett så är det ett faktum att kalendern periodvis måste revideras. Årets 365 dagar blir, på ett ögonblick, till 360 dagar. Detta förhållande kvarstår ett antal hundra år och sedan återgår året, lika plötsligt, till 365 dagar igen. Jag har dragit slutsatsen att det har med vår sols okända tvillingstjärna att göra. Interaktionen påverkar bl.a. jordens omloppsbana runt solen, vilket leder till att jordens hastighet ökar varvid planeten tvingas röra sig närmare solen. Nåväl, när de 360 dagarna är ett faktum så avlägsnar man helt enkelt kalenderns söndagar, då stämmer året igen. Våra förfäder har hittills aldrig kunna lösa problemet, en kalenderreform kan skapa stabilitet!

 

 

Sex dagar i veckan
 

Dag 1/7: Lördag Dag 2: Måndag Dag 3: Tisdag
Dag 4: Onsdag Dag 5: Torsdag Dag 6: Fredag


En sexdagarsvecka börjar med lördagen, som samtidigt är vilodagen. Dag ett delar plats med den ickefysiska dagen sju. Enligt ovan nämnda förvandlingscykler så kommer veckodagarna att bära på speciella karaktärsdrag. Under den första dagen befinner sig allting i planeringsstadiet, det är ännu inget konkret som tagit form. Måndagen, dag 2, motsvarar de första trevande stegen i varje begynnande verksamhet. Tisdagen, dag 3, är enligt förvandlingscyklerna alltid en turbulent och konfliktfylld dag, allting kämpar för att ta form och etablera sin plats. Stridigheter kan uppkomma.

 

På onsdagen, dag 4, etableras ordning ur kaos. Detta är rätt tid att finna en bra organisation som kan fungera. Under torsdagen, dag 5, har verksamheten kommit så långt att den kan expandera och renodlas. Under fredagen, dag 6, är uppgiften egentligen genomförd. Detta är tiden då man summerar och sammanställer veckans aktiviteter. Lördagen, dag 1/7 är slutligen sabbaten, vilans dag då man hämtar nya krafter. Samtidigt, eftersom det även är den första dagen så börjar en del nya idéer att spira. Detta är en helt omedveten process som inte kräver något aktivt deltagande. 


 
Lite om månen

Vädret slår (ofta) om vid nymåne, ostadigt blir till högtryck, vackert väder blir ostadigt.

 
• När månen är som ett ägg (nästan full) är det i regel alltid klart (kallt eller varmt) väder.

 
• När du vaknar vid fullmåne kl. 3 på natten: Lika bra att stiga upp; du är utsövd och klar!

 

 

 

Tillbaka