Kosmiska artefakter 

 
Intelligenta kulturers signum

 

   

 

 

 

Kultur

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universum uppfylls av livsformer av olika slag. En del av dem är intelligenta, fredliga kulturer som gärna vill dela med sig till andra. Finner de ett orsakssamband i naturen vill de inte hemlighålla upptäckten; de tillverkar en artefakt som alla kan ha glädje av.

 

 

Vad är en artefakt?

Om man rådfrågar ordboken vad en artefakt är får man oftast svaret; ”ett konst- eller bruksföremål, format av människan”. När det gäller kosmiska artefakter måste man utvidga definitionen något så att det blir ”ett konst- eller bruksföremål, format av intelligenta kosmiska kulturer”. En kosmisk artefakt kan ha en rad olika syften och användningsområden men skapelsen av föremålet genomsyras alltid av ”en extatisk glädje över livets mystik”.

Det finns något lekfullt och oskuldsfullt över en kosmisk artefakt, den är aldrig avsedd att användas för krigiska ändamål. Dess uttryckliga syfte är att förstärka, förbättra och förenkla medvetandets expansion. En fulländad artefakt är faktiskt omöjlig att använda om avsikten inte är av harmonisk natur, den förblir sluten och avslöjar inte sina hemligheter. Det finns således artefakter av olika kvalitet men det förtar på inget sätt deras tjusning.
 


Jordiska artefakter

Man behöver inte ge sig ut i tomrummet för att finna artefakter. En av de bättre platserna att leta på är förstås planeter och i synnerhet planeter med mänskligt liv. Låt oss ta en snabb titt på vår underbara hemplanet och se vilka konstföremål vi kan urskilja: Bland de större artefakterna tänker man självklart på pyramiderna i Giza. Dessa dateras emellanåt till omkring år 3400 f. Kr. men mer sannolikt är att de uppfördes för över 10 000 år sedan (och inte alls av människor). Enligt forskaren Zecharia Sitchin ingick dessa pyramider i ett signalsystem avsett att lotsa inkommande rymdskepp till sin landningsplats, men pyramiderna rymde även andra hemligheter.

Det utomjordiska folk som koloniserade jorden (och även skapade människan) kunde självklart inte undgå att bygga in sin visdom i pyramidernas arkitektur med hålrum, gångar och luftkanaler. Spaltmeter av spekulationer över pyramidernas hemligheter har redan producerats. Man kan ge sig in i den världen, om man vill, och totalt grotta ner sig i funderingar över tunnlar som pekar mot stjärnkonstellationer och annan inneboende symbolik.

Som exempel på något mindre artefakter kan nämnas det kända locket till stensarkofagen i Palenque eller varför inte den heliga solskivan av guld som sägs ligga gömd i sjön Titicaca. Intressant är också de mystiska kranierna av kristall som förmodas ha vissa ockulta egenskaper. Listan är outtömlig men längst upp måste man nog ändå placera Förbundsarken som innehåller stentavlorna med Guds bud, en guldkruka med Manna och Arons stav.
 


Artefakten som tidskapsel

En bra artefakt behöver äga en viss beständighet mot tidens nedbrytande kraft. Den bör vara tillverkad av ett material som klarar inverkan av vatten, luft och mekanisk slitning på ett tillfredställande sätt. Alternativt så kan man försegla artefakten i en kapsel som skyddar den mot framför allt oxidation. Nackdelen med kapseln är att så fort den är bruten så startar nedbrytningen av artefakten. Naturligtvis är inget material helt beständigt mot tiden.

En riktigt bra tidskapsel låter användaren dra nytta av artefaktens egenskaper när den är aktiverad. När sedan artefakten inte används så förseglas den igen och drar sig innanför sitt skyddande skal. Detta liknar lite grann ett bältdjur som, när den känner sig hotad, drar ihop sig till en bepansrad oåtkomlig boll. Artefakterna på jorden är oftast av ett enklare slag men när de utförs i sten, glas eller lera kan deras livstid ändå bli flera tusentals år.
 


Enkelhetens betydelse

Ju enklare och renare en artefakt är desto större blir dess kraft. Kinesisk visdom lär oss att utsmyckning oftast döljer ett föremåls kapacitet och egenskaper. ”Högsta behagfullhet är föremålets enkla ändamålsenliga form.” Artefakter kan därför ofta se obetydliga ut, man kan gå förbi dem i tron att det inte är något särskilt. Ibland kan man behöva meditera på en artefakt innan den visar på sina hemligheter. Sättet att studera artefakten varierar beroende på om den har ett visuellt, ljudmässigt eller kanske känslomässigt budskap. Man kan faktiskt ha en artefakt i hemmet utan att vara medveten om den. Det kan vara ett föremål som på något sätt ”alltid fungerar”.

Låt oss ta en mycket anspråkslös artefakt som exempel; en vattenkanna för bevattning av krukväxter. Till att börja med bör kannan vara vacker att se på, den ska kunna pryda sin plats bland växterna. Den bör vara lätt att fylla på med nytt vatten och materialet kan vara valt för att premiera en viss vattentemperatur. Handtaget måste vara lätt att hålla i och kannan i sig behöver vara balanserad så att man inte belastar sig själv fel. Pipen framtill är förstås lagom lång och utformad så att det inte blir något ”spill”. Kannans material och utformning kan dessutom skapa en gynnsam virvelrörelse som förhöjer vattnets egenskaper; enkelhet utanpå men komplexitet i det inre.
 


Spel och artefakter

Goda sällskapsspel kan vara ytterst lämpliga att omvandla till artefakter. Ett bra spel förmedlar glädje, närapå eufori. Kommer ni ihåg spelet som upphittades i den gamla staden Ur? Detta var ett exempel på en inte alldeles perfekt artefakt för spelreglerna saknades, en stor förlust. Om reglerna och pjäserna hade varit inbyggda i själva spelbrädet så hade situationen varit annorlunda. Kanske något att tänka på för den som konstruerar egna spel.

Man kan ju leka med tanken på att omvandla spelet ”Schack” till en artefakt. Först konstrueras lämpligen en yttre låda som viks med gångjärn (eller något bättre) på mitten. Spelplanen etsas på lådans insida och varje pjäs har förstås sina formgjutna fickor, reglerna ristas in i ramen inuti lådan. Som stängd är lådan slät och fin, inget yttre talar om dess syfte. Först när ett lösenord yttras öppnas lådan. Hm, vilket ord passar bäst för ändamålet?
 


Förbundna artefakter

Artefakter förekommer ofta i grupper där varje artefakt har sin speciella funktion. En enskild artefakt kan tjäna ett visst ändamål men det är när alla artefakterna inom gruppen verkar tillsammans som det verkliga syftet ger sig tillkänna. Anledningen till att den övergripande funktionen delas upp på olika artefakter kan vara en fråga om säkerhet. Artefakten kan bli för kraftfull i enskild form och utformas därför så att många individer måste närvara.

Men anledningen kan också vara av lekfull natur. Upphittandet av en artefakt ger ledtrådar om en annan medlem i samma familj och jakten går vidare. För varje upphittad medlem utvidgas förståelsen av budskapet som de alla tillsammans förmedlar. Användandet av samtliga medlemmar av artefaktfamiljen vid en viss tidpunkt utmynnar i en slags extas, en höjdpunkt. Man kan även förvänta sig en oväntad (harmlös) effekt som återställer processen.
 


Konstnärlig behörighet

Det är inte så att endast behöriga utvalda personer får tillverka artefakter. Vem som helst som anser sig ha ett budskap till framtida generationer kan skapa en artefakt. Det kan vara så enkelt som att rista in några bokstäver i en stenplatta. Tänk dig att du är en person som uppnått ditt mål i ett eller annat sammanhang. Du bestämmer dig för att förmedla din lycka till en framtida verklighet. När du valt ut en fin stenplatta ristar du in de orden som du anser bäst beskriver din känsla: ”Jag är glad!” Ett enkelt budskap, kan tyckas, men ändå kärnfullt och tydligt.

Tusen år senare finner någon din platta och får myror i huvudet. Språket är utdött sedan länge men upphittaren forskar länge och finner till sist ett dokument på det Svenska språket (kanske en lyriksamling). Med ledning av dokumentet kan budskapet på din stentavla nu utläsas. Fler frågor uppstår: Vad menade diktaren med sitt enkla uttryck, är det i själva verket en metafor för något upphöjt mystiskt? Var upphittades stenplattan, vad kan miljön berätta om personen som formulerade meningen? Är även formen på plattan viktig för budskapets uttolkning?
 


Det eviga Kosmos

Kosmos är en medveten och tidlös enhet. Olika världar bildar organ i dess kropp och enskilda celler utgör intelligenta kulturer. Dessa kulturer uppstår hela tiden; skapas, utvecklas, fulländas och upplöses. När de befinner sig på höjden av sin kapacitet föds ett behov av att dela med sig till andra av deras samlade kunskap. Artefakter skapas som skall motstå erosion, naturkatastrofer och krig. Så placeras artefakterna ut på lämpliga ställen, nästan likt frön som förhoppningsvis en gång skall gro och ge rik skörd. Cirkeln är sluten, fullbordad.

Kunskapen om världen omkring oss är av särskild betydelse, inte bara för människan utan säkerligen för många kulturer i universum. Därför är samband i naturen och allmängiltiga kosmiska lagar viktiga att förmedla. Om en kultur skall lyckas åstadkomma en god existens i harmoni med sin omgivning krävs en genuin kännedom om alla orsakssamband. Mänskliga samhällen fastnar ibland i sin utveckling. En erövrad artefakt med nycklar till någon av kosmos hemligheter kan vara avgörande för samhällets fortsatta tillvaro; den blir ett frö som gror och ger liv.
 


En kosmisk artefakt kan:

äga en speciell funktion för ett visst syfte.

 
vara ett hjälpmedel eller en förstärkare av energier.

 
vara en katalysator som startar upp en process.

 
vara en nyckel som öppnar upp någonting.

 
vara en portal mellan dimensioner.

 
vara ett kommunikationsredskap.

 
vara en stjärnkarta.

 
förmedla ett budskap.

 
insamla information om något.

 
visa på orsakssamband i Kosmos.
 

 

 

Tillbaka